Als ingelogde gebruiker heeft u toegang tot afgeschermde info op deze website.

Binnenkort bij BVT
  

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op woensdag 1 juni 2022.

Graag nodigt het bestuur van Bowling Vereniging Tilburg haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 1 juni 2022. De vergadering begint om 20.00 uur op Dolfijn l the plays to be, locatie 1e verdieping. Inloop vanaf 19.45 uur. De koffie staat klaar.

Op de agenda dit jaar de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Mededelingen / ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen - Algemene Ledenvergadering 31 maart 2021
 4. Financieel verslag 2021
 5. Verslag kascommissie 2021
 6. Benoeming kascommissie 2022
 7. Begroting 2022 en contributie 2022-2023
 8. Verslag ledenadministratie
 9. Verslag wedstrijdzaken en huisleague tarieven 2022-2023
 10. 50-jarig bestaan
 11. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar: Stephan van Bezouw als lid van het bestuur in de functie Secretaris

  Tegenkandidaten kunnen, met inachtneming van het gestelde in de statuten, zich aanmelden tot uiterlijk een week voor aanvang de vergadering bij het bestuur.
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Het bestuur nodigt je uit om na afloop nog even na te praten en een drankje te drinken.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Berry Termeer
Voorzitter Bowling Vereniging Tilburg