Als ingelogde gebruiker heeft u toegang tot afgeschermde info op deze website.

Binnenkort bij BVT
  

De tarieven van de BVT en de NBF voor het seizoen 2023-2024 zijn bekend. De penningmeester verzoekt iedereen tot het betalen van de jaarlijkse contributie.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2023, d.d. 24 mei 2023, zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld:

Op 24 mei vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de vereniging plaats.

We hebben teruggeblikt op het afgelopen jaar maar ook vooruit gekeken naar o.a. opzet van de donderdagleague. Daarnaast werden de aanwezige leden op de hoogte gebracht van hoe de vereniging ervoor staat. Er werd gestemd op de jaarrekening van 2022, de begroting van 2023, de contributie 2023-2024 en op de bestuursverkiezing.

Was je niet aanwezig bij de algemene ledenvergadering, maar wil je toch volledig op de hoogte zijn van wat er is besproken? Download hier de notulen en de presentatie.

Notulen ALV 2023

Presentatie ALV 2023

Uitnodiging algemene ledenvergadering op woensdag 24 mei 2023.

Graag nodigt het bestuur van Bowling Vereniging Tilburg haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 24 mei 2023. De vergadering begint om 20.00 uur op Dolfijn l the plays to be. Inloop vanaf 19.45 uur. De koffie staat klaar.

Zojuist heeft ons het trieste nieuws bereikt dat oud-lid Nelly de Bruin op 78-jarige leeftijd is overleden.

Een mooi mens is van ons heengegaan. We missen jou en blijven met veel liefde aan jou denken. Rust zacht.

U kunt afscheid nemen van Nelly in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA Hilvarenbeek, Beekseweg 22b te Diessen, op zondag 23 april van 10.15 tot 10.45 uur.

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 24 april om 9.30 uur in de aula van crematorium Hilvarenbeek, Beekseweg 22b te Diessen.

Op 1 maart zijn we precies halverwege het seizoen 2022-2023, dat loopt van 1 september t/m 31 augustus. Om potentieel nieuwe leden tegemoet te komen die dit seizoen nog lid worden bij de BVT, is de contributieafdracht gehalveerd tot het einde van het seizoen. Klik hier voor de actuele tarieven.